fbpx

Katalog szkoleń

Cena 2700 zł netto

Lokalizacja Do uzgodnienia

Najbliższy termin Do uzgodnienia

Warsztaty mają na celu wprowadzenie uczestników do pracy z bazą danych Oracle, zapoznanie ich z językiem SQL w zakresie wymaganym do sprawnej pracy z tym systemem i do podjęcia w przyszłości obowiązków administratorów aplikacji bazodanowych i baz danych Oracle.

Czas trwania: 3 dni

Dlaczego warto/co zyskasz

Poznasz:

 • Organizacja środowiska pracy
 • Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
 • Ekstrakcja danych przy użyciu instrukcji SELECT
 • Modyfikowanie danych przy użyciu instrukcji INSERT, UPDATE, DELETE
 • Przegląd obiektów schematu
 • Szkolenie przygotowuje do egzaminu Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I

Dla kogo

 • Warsztaty przeznaczone są dla osób początkujących, rozpoczynających pracę z baza danych Oracle,
 • Przyszłych administratorów i użytkowników systemów opartych o tę bazę potrzebujących sprawnie posługiwać się językiem SQL w zakresie ekstrakcji i modyfikacji informacji zawartych w systemach informatycznych

Agenda

Moduł 1. Wstęp do bazy danych Oracle

 • Architektura bazy danych
 • Model relacyjny bazy danych
 • Użytkownicy, schematy, sesje
 • Narzędzia

Moduł 2. Wstęp do instrukcji SELECT

 • Projekcja i selekcja (klauzula WHERE)
 • Sortowanie
 • Typy danych, operatory i obsługa NULL
 • Wbudowane funkcje skalarne
 • Operacje na datach
 • Ustawienia narodowe i regionalne w SQL

Moduł 3. Wyrażenia regularne

Moduł 4. Analiza danych zagregowanych

 • Funkcje grupujące
 • Klauzula DISTINCT
 • Klauzule GROUP BY i HAVING

Moduł 5. Pobieranie danych z wielu tabel

 • Złączenia wewnętrzne i zewnętrzne (INNER JOIN, OUTER JOIN)
 • Składnia ANSI SQL i inne metody złączeń (SELF JOIN, NATURAL JOIN)
 • Operatory zbiorowe (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS

Moduł 6. Podzapytania

 • Podzapytania proste
 • Podzapytania skorelowane
 • Operatory EXISTS i NOT EXISTS
 • Inne rodzaje podzapytań

Moduł 7. Zapytania hierarchiczne i próbki

 • Budowa drzewa (klauzula CONNECT BY PRIOR i START WITH)
 • Funkcja SYS_CONNECT_BY_PATH
 • Próbki danych (klauzula SAMPLE)

Moduł 8. Manipulowanie danymi (DML)

 • Instrukcje INSERT, UPDATE, DELETE
 • Operacje na dużych zbiorach (INSERT FIRST, INSERT ALL, MERGE)

Moduł 9. Współbieżna praca użytkowników

 • Transakcje
 • Blokady
 • FLASHBACK

Moduł 10. Przegląd obiektów schematu

 • Widoki
 • Sekwencje
 • Synonimy prywatne i publiczne
 • Indeksy

Zapisz
się

Podoba Ci się to szkolenie? Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Producenci