fbpx

Polityka prywatności, polityka danych osobowych

§1 Cel i definicje

 1. Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie odwiedzających witrynę internetową o nazwie www.eduexnit.pl o zasadach gromadzenia, wykorzystywania i ujawnia informacji zebranych przez niniejszą witrynę.
 2. Przedstawiamy definicje używane w niniejszej polityce prywatności:
  Witryna internetowa – witryna internetowa, serwis internetowy dostępny pod adresem www.eduexnit.pl
  Exnit – Exnit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul Podole 60 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS: 0000516959, Regon: 123160375 NIP: 676-247-75-02 jest właścicielem witryny www.eduexnit.pl i przysługują jej wszelkie prawa do witryny www.eduexnit.pl
  Użytkownik – każda osoba fizyczna, która odwiedza  Witrynę internetową www.eduexnit.pl

§2 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Witryny internetowej nie wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych, o ile nie korzysta on z formularzy dostępnych w Witrynie internetowej.
 2. Podczas korzystania z formularzy dostępnych w Witrynie internetowej prosimy użytkownika o podanie danych osobowych. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje możliwość realizacji poprzez Witrynę internetową konkretnych działań takich jak zapytania, zakupy, zamówienia, rejestracji .  Wykonywanie przez Exnit czynności związanych z obsługą zapytań, sprzedażą, realizacją .
 3. Przez ich podanie i zaznaczenie odpowiedniego pola w formularza Użytkownik udziela zgodny na przetwarzanie danych przez Exnit zgodnie z celem przetwarzania.
 4. W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Witryny internetowej, administratorem danych osobowych Użytkownika jest Exnit.
 5. Cele przetwarzania podane są przy odpowiednim polu formularza Witryny internetowej. Na podstawie dotychczasowej działalności Exnit wyróżniamy następujące rodzaje celów przetwarzania danych:
  – realizacja odpowiedzi na zadane pytanie i/lub przesłanie oferty handlowej
  – rejestracja uczestnika na wydarzenie/szkolenie organizowane przez Exnit
  – przesyłanie newslettera dotyczącego działalności Exnit
 1. W przypadku realizacji odpowiedzi na zadane pytanie i/lub przesłanie oferty handlowej oraz w przypadku rejestracji uczestnika na wydarzenie/szkolenie organizowane przez Exnit prosimy o podanie:
  – imienia i nazwiska Użytkownika
  – nazwy firmy, z ramienia której Użytkownik wysyła zapytanie oraz pełnionego stanowiska
  – adresu e-mail Użytkownika
  – numeru telefonu Użytkownika
 1. W przypadku realizacji przesyłania newslettera dotyczącego działalności Exnit prosimy o podanie:
  -imienia i nazwiska Użytkownika
  – nazwy firmy, z ramienia której Użytkownik wysyła zapytanie
  – firmowego adresu e-mail
 2. W związku z korzystaniem przez Exnit Sp. z o.o. z usług zewnętrznych dostawców dotyczących między innymi usług hostingu, chmurowych, wysyłki wiadomości email dane osobowe przekazywane są dostawcom usług. Dostawcy, z których korzystamy mają siedziby głównie w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeśli współpracujemy z dostawcami spoza EOG wówczas starannie weryfikujemy jakie gwarancje ochrony danych osobowych oferują w szczególności sprawdzamy czy stosują standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję (UE) lub uczestniczą w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.
 3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zaktualizować lub usunąć całkowicie swoje dane osobowe. W tym celu należy skontaktować się Exnit poprzez e-mail: info@exnit.com.

§3 Informacje końcowe

 1. Exnit dokłada starań aby dane przekazywane przez Użytkowników byłby odpowiednio chronione.
 2. Wszelkie przekazane przez Użytkowników dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jakie Użytkownik wyraził zgodę.

Producenci