fbpx

IBM

IBM Storwize v7000

Cykl szkoleń technicznych dla nowoczesnego systemu pamięci masowych IBM Storwize. Szkolenia podstawowe, prowadzone w oparciu o zunifikowane macierze dyskowe IBM Storwize v7000, przeznaczone dla instalatorów i administratorów pamięci masowych, a także wszystkich, którzy chcą zapoznać się z podstawami i możliwościami … Dowiedz si?? wi??cej

IBM TSM

Cykl szkoleń technicznych dla systemu backupowego IBM Tivoli Storage Manager. Szkolenia podstawowe, przeznaczone dla instalatorów i administratorów środowiska backupowego, a także wszystkich, którzy chcą zapoznać się z podstawami i możliwościami wykonywania kopii zapasowych/archiwizacji danych z wykorzystaniem podstawowych urządzeń storage (biblioteki … Dowiedz si?? wi??cej

IBM TSM: Backup i Odtwarzanie Oracle

Szkolenie uzupełniające, dla administratorów systemu kopiowania danych IBM Tivoli Storage Manager. Aspekty, poruszane w praktyce na szkoleniu, koncentrują się na poprawnym, właściwym zabezpieczaniu wiodącego, relacyjnego systemu zarządzania bazami danych Oracle. Korzyści płynące z integracji systemu kopiowania danych IBM Tivoli Storage … Dowiedz si?? wi??cej

IBM TSM – Instalacja, Konfiguracja i Administracja

Kompleksowe szkolenie dla wiodącego systemu backupowego IBM Tivoli Storage Manager, zawierające zagadnienia instalacji w zróżnicowanym środowisku, konfiguracji zasobów storage i polityk kopiowania danych oraz codziennej administracji produktem. Wszystkie moduły szkolenia uzupełnione są o rozbudowane, praktyczne ćwiczenia konfiguracyjne w realnym środowisku … Dowiedz si?? wi??cej