fbpx

Windows 8/8.1 – Przygotowanie Infrastruktury Desktopowej

Szkolenie dla administratorów systemu operacyjnego Microsoft Windows 8/8.1. Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach konfiguracji podstawowych usług oraz planowaniu i wdrażaniu zaawansowanej infrastruktury desktopów wirtualnych.

Czas trwania: 5 dni
Język: polski

W szkoleniu poruszane są następujące zagadnienia:

? Desktop Life time cycle
? Mechanizmy szyfrowania danych
? Narzędzia migracyjne User State Migration Tools USMT
? ADK oraz MDT
? Mechanizmy LTI I ZTI
? Usługi RDS oraz VDI
? System Center Configuration Manager
? InTune
? Endpoint Protection

Powyższe szkolenie jest zaawansowanym szkoleniem autorskim EXnIT Sp. z o.o.