fbpx

EMC VNX: Konfiguracja i Administracja Unified Storage

Czas trwania
3 dni
Język
polski
Dowiedz się więcej

Imię i nazwisko *

Adres email *

Nazwa szkolenia *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji szkolenia*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych

Kompleksowe szkolenie EMC VNX dla instalatorów i administratorów wiodącego na rynku systemu macierzy dyskowych EMC VNX. Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach administracji urządzeniem i wykorzystania ogromnych możliwości zunifikowanych macierzy, współdzielenia i zarządzania zasobami dyskowymi block w zróżnicowanym środowisku serwerowym (Linux, Windows, VMware ESXi) w sieci SAN oraz zasobami plikowymi NAS/IP. Ponadto, w praktyce, ukazywane są mocne i słabe strony wykorzystania różnych protokołów dostępu do urządzenia w sieci SAN i NAS, zaawansowane funkcje m.in. hierarchizacji zasobów, kopii migawkowych, klonowania danych.

Agenda:

Moduł 1. Podstawy zarządzania i uprawnienia środowiska VNX Unisphere

 • Interfejsy zarządzania macierzami CLI i Unisphere
 • Implementacja i zarządzanie uprawnieniami
 • LDAP
 • Zarządzanie jednostką Control Station
 • Monitoring zdarzeń i notyfikacje macierzy VNX

Moduł 2. Zarządzanie i konfiguracja zasobów storage

 • Interfejsy zarządzania macierzami CLI i Unisphere
 • Konfiguracja parametrów sieciowych i pamięci cache
 • Zarządzanie i konfiguracja zasobów dyskowych VNX

Moduł 3. Konfiguracja dostępu do zasobów dyskowych VNX

 • Funkcjonalność Access Logix
 • Topologie połączeń
 • PowerPath i dodatkowe produkty dla VNX
 • Instalacja hosta i integracja z macierzą poprzez iSCSI i FC

Moduł 4. Zaawansowane funkcje zasobów dyskowych

 • Migracja i powiększanie LUNów
 • Kompresja danych
 • Deduplikacja danych blokowych
 • Hierarchizacja zasobów z FAST VP i FAST Cache

Moduł 5. Replikacja lokalna VNX

 • Terminologia i operacje dla zadań replikacji
 • Konfiguracja i zarządzanie kopiami migawkowymi SnapView snapshot
 • Konfiguracja i zarządzanie klonowaniem LUNów
 • Konfiguracja i zarządzanie kopiami migawkowymi VNX Snapshot

Moduł 6. Parametry sieciowe Data Moverów

 • Interfejsy sieciowe Data Moverów
 • Konfiguracja DNS i NTP
 • Funkcjonalności sieciowe HA

Moduł 7. Wirtualne Data Movery VNX VDM

 • Funkcjonalność VDM
 • Kreowanie i zarządzanie VDM

Moduł 8. Konfiguracja i eksportowanie systemów plików

 • Komponenty i funkcje File Systemu
 • Kreowanie i zarządzanie FS
 • Eksportowanie FS do serwerów Linux/Unix i VMware ESXi za pośrednictwem protokołu NFS
 • Filtrowanie rozszerzeń plików
 • Deduplikacja danych plikowych
 • Zarządzanie quotami

Moduł 9. Konfiguracja i eksportowanie zasobów CIFS

 • Kreowanie i integracja serwera CIFS do domeny Windows
 • Dostęp do systemu plików za pośrednictwem protokołu CIFS
 • Operacje na zasobach sieciowych CIFS
 • Usermapper

Moduł 10. VNX SnapShure

 • Terminologia i operacje dla SnapShure
 • Konfiguracja funkcjonalności SnapShure
 • Planowanie i administracja kopiami migawkowymi systemów plików

Moduł 11. Failover DM

 • Konfiguracja funkcji failover dla DM
 • Symulacja i testowanie funkcjonalności failover

Moduł 12. Monitoring i raportowanie macierzy VNX

 • Alerty i troubleshooting
 • Konfiguracja automatycznego raportowania macierzy

Powyższe szkolenie jest zaawansowanym szkoleniem autorskim EXnIT Sp. z o.o.