fbpx

IBM TSM – Instalacja, Konfiguracja i Administracja

Czas trwania
5 dni
Język
polski
Dowiedz się więcej

Imię i nazwisko *

Adres email *

Nazwa szkolenia *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji szkolenia*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych

Kompleksowe szkolenie dla wiodącego systemu backupowego IBM Tivoli Storage Manager, zawierające zagadnienia instalacji w zróżnicowanym środowisku, konfiguracji zasobów storage i polityk kopiowania danych oraz codziennej administracji produktem. Wszystkie moduły szkolenia uzupełnione są o rozbudowane, praktyczne ćwiczenia konfiguracyjne w realnym środowisku serwerowym.

Agenda:

Moduł 1. IBM TSM – Architektura systemu i podstawy technologii backup

 • Architektura systemu TSM i rola hostów
 • Funkcje i cechy systemu IBM TSM
 • Terminologia systemu backupowego
 • Licencjonowanie

Moduł 2. Instalacja systemu kopiowania danych TSM i wstępna konfiguracja

 • Instalacja serwera IBM TSM i narzędzi zarządzających
 • Zatrzymywanie i startowanie procesów
 • Konfiguracja instancji serwera TSM
 • Instalacja klienta IBM TSM Windows/Linux
 • Konfiguracja instancji klientów TSM
 • Omówienie narzędzi administracyjnych
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Moduł 3. Konfiguracja zasobów składowania danych

 • Zapoznanie z zasobami storage systemu TSM
 • Konfiguracja puli dyskowych
 • Deduplikacja danych
 • Konfiguracja puli taśmowych
 • Zarządzanie wolumenami
 • Konfiguracja hierarchicznego składowania danych
 • Opcja reklamacji nośników
 • Opcja kolokacji nośników

Moduł 4. Konfiguracja i wykonywanie kopii zapasowych dla systemu IBM TSM

 • Przygotowanie do wykonania kopii zapasowej dla klienta systemu
 • Definiowanie kont klientów na serwerze TSM
 • Omówienie polityk kopiowania danych
 • Konfiguracja polityk środowiska backupowego, klientów, harmonogramów, backupsetów
 • Opcje dodatkowe podczas wykonywania backupów, listy wykluczenia i zawierania
 • Wykonywanie manualnych backupów zarówno od strony klienta systemu jak i serwera (CLI, GUI)
 • Modyfikowanie polityk zarządzania danymi dla systemu TSM
 • Wiązanie danych z klasami zarządzania
 • Backup w środowisku wirtualnym VMware

Moduł 5. Automatyzacja pracy serwera IBM TSM

 • Skrypty serwera IBM TSM
 • Dzienny cykl pracy serwera
 • Definiowanie harmonogramów serwera IBM TSM

Moduł 6. Zarządzanie bazą danych systemu IBM TSM

 • Backup wewnętrznej bazy danych systemu kopiowania danych TSM
 • Backup plików konfiguracyjnych systemu kopiowania danych TSM
 • Modyfikacja bazy danych systemu, active log, archive log

Moduł 7. Odtwarzanie danych w systemie IBM TSM

 • Przegląd dostępnych metod odtwarzania danych
 • Odtwarzanie z przeglądaniem danych
 • Odtwarzanie całościowe
 • Odtwarzanie danych na innego klienta systemu
 • Odtwarzanie w środowisku wirtualnym VMware
 • Audyt i odtwarzanie danych z uszkodzonych nośników

Moduł 8. Odtwarzanie DR serwera IBM TSM

 • Distaster Recovery Manager
 • DRM – zarządzanie nośnikami
 • Plik Recovery Plan
 • Odtwarzanie DR bazy danych serwera TSM

Moduł 9. Monitoring

 • Automatyczne notyfikacje systemu IBM TSM
 • Monitorowanie serwera TSM
 • Parametry i opcje serwera
 • Weryfikacja działania harmonogramów systemu

Moduł 10. Troubleshooting

 • Alerty systemu TSM i rozwiązywanie podstawowych problemów
 • Pliki logów
 • Tuning systemu IBM TSM
 • Codzienna obsługa systemu kopiowania danych

Powyższe szkolenie jest zaawansowanym szkoleniem autorskim EXnIT Sp. z o.o.