fbpx

Symantec NetBackup: Instalacja, Konfiguracja i Administracja

Czas trwania
3 dni
Język
polski
Dowiedz się więcej

Imię i nazwisko *

Adres email *

Nazwa szkolenia *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji szkolenia*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych

Kompleksowe szkolenie dla systemu backupowego Symantec NetBackup, zawierające zagadnienia instalacji w zróżnicowanym środowisku, konfiguracji zasobów storage i polityk kopiowania danych oraz codziennej administracji produktem. Wszystkie moduły szkolenia uzupełnione są o rozbudowane, praktyczne ćwiczenia konfiguracyjne w realnym środowisku serwerowym.

Agenda:

Moduł 1. Podstawy systemu Symantec NetBackup

 • Omówienie środowiska kopiowania danych NBU
 • Koncepcje wykonywania kopii zapasowych
 • Dodatkowe opcje wykonywania kopii zapasowych
 • Omówienie dedykowanych agentów oprogramowania

Moduł 2. Symantec NetBackup – instalacja i aktualizacja

 • Zasady poprawnej instalacji i aktualizacji oprogramowania
 • Instalacja NetBackup w środowisku Windows/Linux/Unix
 • Aktualizacja NetBackup w środowisku Windows/Linux/Unix

Moduł 3. Konfiguracja i wykonywanie kopii zapasowych

 • Zapoznanie z interfejsami zarządzania NetBackup
 • Omówienie i konfiguracja zadań backupowych
 • Weryfikacja statusu urządzeń storage
 • Weryfikacja statusu NetBackup MediaServer
 • Monitoring kopiowania danych w systemie NetBackup

Moduł 4. Odtwarzanie danych w systemie NetBackup

 • Omówienie procesu odtwarzania danych
 • Przygotowanie zadania odtwarzania danych
 • Uruchomienie zadania odtwarzania danych
 • Atrybuty poleceń backup dla systemu
 • Odtwarzanie danych ze zmianą miejsca docelowego
 • Wyszukiwanie i odtwarzanie danych dla zadanego czasu
 • Odtwarzanie danych ze zmianą serwera docelowego
 • Odtwarzanie danych za pomocą CLI
 • Monitoring odtwarzania danych w systemie NetBackup

Moduł 5. Konfiguracja nośników danych i urządzeń storage

 • Konfiguracja puli nośników NetBackup
 • Konfiguracja i wykorzystanie wolumenów danych
 • Konfiguracja i wykorzystanie bibliotek taśmowych
 • Konfiguracja i wykorzystanie urządzeń dyskowych

Moduł 6. Zarządzanie urządzeniami magazynującymi i wolumenami

 • Podstawy zarządzania urządzeniami storage
 • Monitoring stanu urządzeń w systemie NetBackup
 • Monitoring wykorzystania urządzeń podczas zadań backup/restore
 • Zarządzanie urządzeniami storage z wykorzystaniem CLI
 • Monitoring statusu nośników w systemie NetBackup
 • Zarządzanie nośnikami danych z wykorzystaniem CLI
 • Opcje zmiany statusu nośników

Moduł 7. Zaawansowane operacje kopiowania danych – wykorzystanie protokołu NDMP

 • Omówienie zasad kopiowania danych z NDMP
 • Konfiguracja i wykonywanie zadań backup z wykorzystaniem NDMP
 • Wykonywanie zadań odtwarzania danych z wykorzystaniem NDMP

Moduł 8. NetBackup backup image – zarządzanie i replikacja

 • Zarządzanie obiektami backup image
 • Ekspirowanie obiektów backup image
 • Importowanie obiektów backup image
 • Storage Lifecycle Policy
 • Replikacja obiektów backup image

Moduł 9. Raportowanie i monitorowanie w systemie Symantec NetBackup

 • Kreowanie raportów z poziomu konsoli graficznej GUI
 • Kreowanie raportów z poziomu konsoli tekstowej CLI
 • Podgląd zadań w ActivityMonitor
 • Konfiguracja raportów z poziomu OpsCenter
 • Monitorowanie systemu kopiowania danych NetBackup

Moduł 10. Troubleshooting

 • Alerty systemu NetBackup i rozwiązywanie podstawowych problemów
 • Pliki logów
 • Obsługa procesów NetBackup
 • Rozwiązywanie problemów i podstawowe polecenia
 • Codzienna obsługa systemu kopiowania danych

Powyższe szkolenie jest zaawansowanym szkoleniem autorskim EXnIT Sp. z o.o.