fbpx

Symantec BackupExec 15 – Instalacja, Konfiguracja i Administracja

Dowiedz się więcej

Imię i nazwisko *

Adres email *

Nazwa szkolenia *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji szkolenia*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych

Kompleksowe szkolenie dla systemu backupowego Symantec backupExec 15, zawierające zagadnienia instalacji w zróżnicowanym środowisku, konfiguracji zasobów storage i polityk kopiowania danych oraz codziennej administracji produktem. Wszystkie moduły szkolenia uzupełnione są o rozbudowane, praktyczne ćwiczenia konfiguracyjne w realnym środowisku serwerowym.

Agenda:
Moduł 1. Podstawy rozwiązania Veritas BackupExec 15:
• Podstawy backup’u danych
• Opis rozwiązania do backupu Veritas
• Architektura rozwiązania BackupExec

Moduł 2. Instalacja oraz licencjonowanie Vertias BackupExec 15
• Nowa instalacja elementów rozwiązania
• Uruchomienie oprogramowania
• Instalacja zdalnej konsoli zarządzania
• Aktualizacja z poprzednich wersji ( aktualizacje serwera, migracje z wersji 32bit, migracje z BE 2010 i póżniejszych)

Moduł 3. Urządzenia pamięci masowych:
• Konfiguracja urządzeń pamięci masowych
• Urządzenia do przechowywania kopii typu dysk
• Urządzenia do przechowywania kopii typu folder
• Urządzenia do przechowywania kopii typu taśmy magnetyczne
• Konfiguracja urządzenia do deduplikacji
• Konfiguracja urządzeń sieciowych ( CIFS )
• Urządzenia o typie OpenStorage ( deduplikacja firm trzecich)
• Urządzenie RMAL ( Remote Media Agent for Linux)
• Grupy urządzeń pamięci masowych ( Storage Pool)

Moduł 4. Zarządzanie danymi:
• Podstawy mediów w BE 15
• Zarządzanie cyklem życia danych
• Praca z taśmowymi zestawami mediów
• Katalog z mediami

Moduł 5. Tworzenie kopii zapasowych:
• Dodawanie nowego serwera
• Tworzenie polityki backupu
• Polityka backupu dla wielu serwerów
• Konta i uprawnienia w BackupExec 15
• Żródło backupu: Dynamiczne włączenia
• Żródło backupu: Wykluczenia
• Dodawanie zadania backupu (task)
• Ustawienia backupu: Metody, dodatkowe, etapy

Moduł 6. Zarządzanie serwerami i zadaniami
• Widok “backup and restore”
• Grupy chronionych serwerów
• Serwery Retired

Moduł 7. Odtwarzanie danych
• Podstawy zadań odtworzeniowych
• Ustawienia zadań
• Odtworzenia o różnej granularności
• Odtworzenia danych z pojedyńczego Backup Setu
• Odtworzenia danych z wielu Backup Setow
• Odtworzenia danych z taśm
• Odtworzenia typu Disaster Recovery
• Odtworzenia elementów System State

Moduł 8. Praca z kluczem szyfrowania wewnętrznej bazy danych BE
• Komponenty BE DB
• Automatycznie generowany klucz szyfrowania
• Ochrona DEK
• Rozwiązaywanie problemów z DEK

Moduł 9. Uproszczone Disaster Recovery (Simplified Disaster Recovery):
• Podstawy teorii
• SDR: Backup
• Instalacja konfiguratora SDR
• Tworzenie obrazu z backupem (.iso)
• Odtwarzanie serwera z SDR

Moduł 10. Konwersja wirtualnych maszyn:
• Podstawy teorii
• Konwersja do wirtualnej maszyny
• Bakup i konwersja jako jedno zadanie
• Konwersja z backup set

Moduł 11. Agenci backupu:
• Agent dla systemów Windows
• Agent dla systemów Linux
• Agent do backupu aplikacji i baz danych
• Agent do backupu Microsoft Exchange (instalacja, ustawienia backupu oraz odtworzenia GRT oraz na poziomie bazy)
• Agent do backupu Microsoft SQL (instalacja, ustawienia backupu oraz odtworzenia baz)
• Agent do backupu Microsoft Active Directory (instalacja, ustawienia, odtworzenia GRT oraz całej bazy)
• Agent do backupu środowiska wirtualnego, na przykładzie Vmware (instalacja, ustawienia backupu, odtworzenia GRT oraz całych wirtualnych maszyn)

Powyższe szkolenie jest zaawansowanym szkoleniem autorskim EXnIT Sp. z o.o.